Minne HAHA

 
   
 

Cara Menjaga Kebersihan Kawasan Sekolah

Hot Sponsored Downloads

Results

Subject Poster Date
[12416] - [#2.keusahawanan.ppt] - [2 .keusahawanan.ppt - Wikispaces] - "Militari Sekolah Penjara Tarikan ... dimana pekerja dilatih cara yang betul untuk urus premis agar imej kebersihan ... Pekerja di ajar cara melayan dan menjaga kesopanan ..." ppt
size: 753.00 KB, pages available: 130
- 1 graphics files
- 129 text files
- A4 paper format
- Last modified on May 24 2015
tesmitty 16-May
[12665] - [#1%20%20%20RAG%20121%20Isu-isu%20alam%20sekitar%20web.ppt] - [RAG 121 SAINS PERSEKITARAN 1] - "... 16 BATANG AMAT TERCEMAR (SG.PINANG) MENJAGA ... Kitar semula juga mampu memperbaiki tahap kebersihan ... Usaha mengatasi CARA MENGAWAL: KAWASAN TADAHAN AIR DILINDUNGI ..." ppt
size: 1,164.00 KB, pages available: 145
- 48 graphics files
- 97 text files
- A4 paper format
- Last modified on June 16 2015
tompkinstm 15-Jul
[12343] - [#manual_sukan.pdf] - [M S M K P UT RAJAY A 1 Manual Pegurusan Suka] - "MISI SUKAN SEKOLAH Misi Sukan ... Atur cara rasmi. ... o Menjaga kebersihan dan keselamatan minuman dan kawasan penyediaan." pdf
size: 2,571.00 KB, pages available: 25
- 8 graphics files
- 17 text files
- Letter paper format
- Last modified on July 24 2015
AlanPalazola 30-May
[22713] - [#Peraturan%20Sekolah%20Dan%20Asrama%20Dan%20Program%20Sistem%20Penalti%20(%20PSP%20).doc] - [PERATURAN] - "Meninggalkan Kawasan Sekolah. Kebenaran Lawatan ... Berikut adalah atur cara perhimpunan ... Pelajar hendaklah menjaga kebersihan dan keindahan persekitaran sekolah." doc
size: 1,468.00 KB, pages available: 83
- 8 graphics files
- 75 text files
- Letter paper format
- Last modified on May 09 2015
Ricanjoe 14-Jun
[18057] - [#Rancangan_Tahunan_Th6.pdf] - [ranc.tahunan thn 6] - "menyenaraikan cara menjaga hartabenda sekolah ... - menjaga kebersihan persekitaran -menyayangi kawasan persekitaran ... menjelaskan cara menjaga kebersihan dan ..." pdf
size: 4,850.00 KB, pages available: 15
- 6 graphics files
- 9 text files
- A4 paper format
- Last modified on May 13 2015
onw 31-May
[28239] - [#PERATURAN-PERATURAN%20Sekolah.doc] - [PERATURAN-PERATURAN SEKOLAH] - "Selalu menjaga kebersihan pakaian. Selalu menjaga kebersihan diri ... Murid tidak dibenarkan memandu dengan laju dan cara yang berbahaya di kawasan sekolah." doc
size: 1,124.00 KB, pages available: 53
- 5 graphics files
- 48 text files
- Legal paper format
- Last modified on May 29 2015
james.mccourt 15-May
[13843] - [#KESELAMATAN%20DLM%20KAWASAN%20SEKOLAH.doc] - [Polisi Keselamatan Di Dalam Kawasan Sekolah] - "C. Mengaja kebersihan dan keselamatan fizikal kelas. TINDAKAN GURU/PENTADBIR ... untuk membuat rondaan dari semasa ke semasa di sekitar kawasan sekolah untuk menjaga ..." doc
size: 1,269.00 KB, pages available: 136
- 46 graphics files
- 90 text files
- A4 paper format
- Last modified on June 04 2015
diamzr 14-Jul
[23772] - [#MODUL-BM--STF-2008.ppt] - [Slide 1] - "... hari ibu bapa reka cipta mata pelajaran atur cara ... 00 pagi KETERANGAN MASA Pihak sekolah saya ... yang terdapat dalam petikan ialah kita perlu menjaga kebersihan ..." ppt
size: 2,269.00 KB, pages available: 18
- 3 graphics files
- 15 text files
- Executive paper format
- Last modified on May 30 2015
videonew 14-May
[16671] - [#conkarangan.pdf] - [CONTOH KARANGAN Karangan Jenis Bergambar] - "... dari USM c) gotong-royong-membersihkan kawasan sekolah d) ... Tarikh boleh ditulis dalam dua cara, iaitu Cara A ... hendaklah sama-sama mendisiplinkan diri dan menjaga kebersihan ..." pdf
size: 3,537.00 KB, pages available: 70
- 1 graphics files
- 69 text files
- Letter paper format
- Last modified on July 18 2015
dimean 06-May
[28311] - [#ATTACH-LocalDatabases01] - [Download] - "Beliau juga bertanggungjawab menjaga Unit Pensterilan ... adalah hospital rujukan tertiary untuk kawasan ... Mengekalkan taraf kebersihan (hygiene) yang tinggi ..." none
size: 2,803.00 KB, pages available: 7
- 2 graphics files
- 5 text files
- A4 paper format
- Last modified on May 14 2015
Sir_Hunny_Bunny 25-May
[22622] - [#get_file?uuid=53864fac-041a-4a48-ad44-c73ced245ff5groupId=37163] - [AKTIVITI (1) : JAWATANKUASA PELAN TINDAKAN KEBERSIHAN DAN KITAR SEMULA] - "AKTIVITI (1) : JAWATANKUASA PELAN TINDAKAN KEBERSIHAN DAN ... Datuk Bandar sendiri menerangkan cara-cara mengitarkan ... Penduduk mesti bersatu hati menjaga keharmonian Kita ..." none
size: 3,126.00 KB, pages available: 108
- 8 graphics files
- 100 text files
- Letter paper format
- Last modified on May 05 2015
shellpf1 25-May
[12994] - [#ranc.%20moral%202%202010.doc] - [RANCANGAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL] - "sekolah Pada akhir pelajaran, murid dapat:-1 Menjelaskan cara -cara menjaga kebersihan dan menceriakan kawasan sekolah (pemikiran ) 2. Menghargai persekitaran sekolah ..." doc
size: 1,998.00 KB, pages available: 6
- 2 graphics files
- 4 text files
- A4 paper format
- Last modified on June 07 2015
h racing 15-Jul
[13338] - [#psk6.doc] - [RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN] - "b) Pemeliharaan kebersihan dan keceriaan persekitaran-Kawasan sekolah-Kawasan persekitaran. i. Menghuraikan cara menjaga kebersihan dan keceriaan persekitaran" doc
size: 4,817.00 KB, pages available: 135
- 63 graphics files
- 72 text files
- Executive paper format
- Last modified on June 27 2015
laxamana 11-Jun
[15266] - [#sekolah%20selamat.pdf] - [KONSEP DAN PELAKSANAAN SEKOLAH SELAMAT] - "... dihargai dan diperlukan oleh pihak sekolah. Cara ini juga ... semua warga sekolah tentang pentingnya menjaga ... pergerakan orang yang tidak dikenali dalam kawasan sekolah ..." pdf
size: 4,484.00 KB, pages available: 41
- 15 graphics files
- 26 text files
- Legal paper format
- Last modified on July 19 2015
sisamagrooter 19-May
[28206] - [#%2870%29PERATURAN%20ASRAMA%288%29.doc] - [PERATURAN ASRAMA] - "Pelajar yang hendak meninggalkan kawasan sekolah, misalnya balik ke kampung ... selepas sarapan pagi, sekumpulan pelajar akan bertanggungjawab menjaga kebersihan kawasan ..." doc
size: 1,312.00 KB, pages available: 110
- 26 graphics files
- 84 text files
- Letter paper format
- Last modified on June 17 2015
jijs265 04-Jun
[15331] - [#pjkthn2.pdf] - [a) Menjaga Keselamatan b) a) Berhati-hati a) Menjaga kebersihan b ...] - "Soal-jawab mengenai kawasan-kawasan yang perlu dijaga kebersihan. - rumah, sekolah, dan persekitaran b) Menyatakan cara-cara menjaga kawasan tersebut." pdf
size: 4,649.00 KB, pages available: 129
- 7 graphics files
- 122 text files
- Letter paper format
- Last modified on May 07 2015
brendaclass 21-May
[11847] - [#Analisis%20Kertas%202.pdf] - [KERTAS 1 TAHUN BAHAGIAN A BAHAGIAN B] - "(Cara-cara untuk memupuk semangat patriotic dalam ... Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan kawasan ... majlis anuserah cemerlang yang diadakn di sekolah." pdf
size: 3,307.00 KB, pages available: 104
- 36 graphics files
- 68 text files
- Letter paper format
- Last modified on July 21 2015
amethyst3640 03-Jul
[28365] - [#ranpelktthnmpat.doc?nmid=96987588] - [MINGGU] - "Menghuraikan tentang cara menjaga kebersihan dan keceriaan rumah. Menjelaskan cara ... Membincangkan cara mengatasi masalah yang sama di sekolah dan di kawasan tempat ..." none
size: 809.00 KB, pages available: 135
- 27 graphics files
- 108 text files
- Executive paper format
- Last modified on May 07 2015
dudgns6985 15-Jun
[28919] - [#4._panduan_tugas_2011-1612.doc] - [Panduan Tugas Guru dan Kakitangan] - "2.6 Berusaha dan berikhtiar untuk menjaga kebersihan, keceriaan dan keselamatan semua bilik, alatan dan kawasan sekolah. ... lawatan, perbincangan mahupun dengan cara on ..." doc
size: 3,242.00 KB, pages available: 8
- 2 graphics files
- 6 text files
- Executive paper format
- Last modified on June 18 2015
tbrown128 21-Jun
[27237] - [#Tatacara%20Pengurusan%20Stor-2.ppt] - [PowerPoint Presentation] - "... Jabatan Pelajaran Negeri Kedah KESELAMATAN DAN KEBERSIHAN ... fizikal barang tidak sesuai diserahkan di kawasan ... wad, makmal, dapur, dispensari, domestik, sekolah dan ..." ppt
size: 2,952.00 KB, pages available: 30
- 13 graphics files
- 17 text files
- Executive paper format
- Last modified on May 25 2015
LunaBlack 08-Jun
[25172] - [#UPSR_BM_TRIAL_15_1.PDF] - [PEPERIKSAAN PERCUBAAN UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH PORTAL ...] - "... matlamat ingin mendidik murid-murid supaya sentiasa menjaga kebersihan dan keindahan kawasan sekolah. ... Ada banyak cara yang dapat dilakukan oleh pelbagai pihak bagi ..." PDF
size: 2,333.00 KB, pages available: 120
- 8 graphics files
- 112 text files
- Legal paper format
- Last modified on May 31 2015
rschwertley 25-Jun
[25595] - [#3.KandunganPanduanStaf2011.doc] - [3.KandunganPanduanStaf2011] - "Murid mengamalkan cara hidup yang harmonis dari segi ... kaunseling dan lain-lain) bertanggungjawab untuk menjaga kebersihan bilik tersebut. 14.3 Kebersihan kawasan sekolah ..." doc
size: 1,091.00 KB, pages available: 10
- 2 graphics files
- 8 text files
- Executive paper format
- Last modified on July 25 2015
GamesPnars 28-Jun
[14764] - [#sebagai-seorang-pengurus-sekolah.doc] - [SEBAGAI SEORANG PENGURUS SEKOLAH, BAGAIMANA ANDA BERUSAHA ...] - "Menjaga kualiti ... sekolah sekolah perihatin kepada kebajikan mereka.Kebersihan tandas adalah menggambarkan imej dan cara ... Kebersihan kawasan dan bangunan sekolah. ..." doc
size: 2,668.00 KB, pages available: 87
- 14 graphics files
- 73 text files
- Letter paper format
- Last modified on May 04 2015
jh 16-Jun
[18224] - [#get_file?uuid=4da7e489-7722-4e8f-91b9-b220f1a8c15bgroupId=37163] - [1. AKTIVITI JAWATANKUASA KEBERSIHAN DAN KITAR SEMULA 1.1 Gotong ...] - "lantai, tandas dan parit/longkang di kawasan sekolah. ... menjaga alam sekitar berkualiti, jelas Puan Inzura. ... tentang cara-cara mengitar semula sampah organik ..." none
size: 1,634.00 KB, pages available: 148
- 22 graphics files
- 126 text files
- A4 paper format
- Last modified on May 06 2015
jmsnjjmsn 12-Jul
[18669] - [#PERATURAN%20SEKOLAH5.ppt] - [PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH] - "peraturan / undang-undang sekolah # aspek 4 kebersihan. pelajar-pelajar mestilah menjaga kebersihan dan kesihatan diri, bilik darjah, bangunan dan kawasan sekolah." ppt
size: 1,568.00 KB, pages available: 37
- 3 graphics files
- 34 text files
- A4 paper format
- Last modified on June 27 2015
[email protected] 02-Jul
[13900] - [#Kurikulum%20Standard%20PM.ppt] - [Kurikulum Standard PM.ppt] - "LATAR BELAKANG Sekolah Rendah 1983 Kurikulum Baru ... dapat: 1.1.1 Menyatakan keadaan alam di kawasan ... murid dapat: 7.1.1 Menyatakan cara menjaga kebersihan diri 7.1.2 ..." ppt
size: 768.00 KB, pages available: 116
- 20 graphics files
- 96 text files
- A4 paper format
- Last modified on July 01 2015
malyha 23-Jul
[10652] - [#itemkompasbm012_bhg.c.pdf] - [CADANGAN JAWAPAN] - "Emak, Sham ke sekolah ya. Doakan Sham agar berjaya ... berani menegur kesalahan orang lain dengan cara ... daripada petikan ialah, kita mesti menjaga kebersihan kawasan kediaman ..." pdf
size: 1,378.00 KB, pages available: 131
- 25 graphics files
- 106 text files
- Executive paper format
- Last modified on May 20 2015
de 07-May
[28212] - [#071808=PENTADBIRAN%20DAN%20PENGURUSAN%20PEJABAT-EN.MUSA.ppt] - [PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PEJABAT] - "... ke jabatan lain dalam bangunan atau kawasan ... mel, SMS dan lain-lain KEBERSIHAN PEJABAT ... KETRAMPILAN KEPERIBADIAN sentiasa menjaga dan memelihara penampilan diri, cara ..." ppt
size: 2,868.00 KB, pages available: 19
- 9 graphics files
- 10 text files
- Letter paper format
- Last modified on June 20 2015
funmonkey543 20-May
[20186] - [#index.php?option=com_docmantask=doc_downloadgid=64Itemid=286] - [MAKLUMAT PERIBADI] - "v) tidak akan berkelakuan dengan cara yang ... Semua guru bertanggungjawab menjaga kebersihan sekolah. ... sama bertanggungjawab terhadap kebersihan kawasan sekolah." none
size: 1,488.00 KB, pages available: 58
- 22 graphics files
- 36 text files
- Executive paper format
- Last modified on June 24 2015
zman_32 23-Jul
[17128] - [#RPTPSKT6.pdf] - [RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN ...] - "Hidup bersama di sekolah dan masyarakat b) Pemeliharaan kebersihan dan keceriaan persekitaran -Kawasan sekolah -Kawasan persekitaran i. Menghuraikan cara menjaga ..." pdf
size: 1,130.00 KB, pages available: 39
- 9 graphics files
- 30 text files
- Legal paper format
- Last modified on July 27 2015
elmer_harris 26-Jun
[19452] - [#TPS(BARU+KKM)%5B1%5D.ppt] - [T PS (BARU KKM)[ 1 ]. - Yimg] - "* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * KESELAMATAN DAN KEBERSIHAN Stor hendaklah digunakan untuk ... diikat rapi menggunakan mesin pengikat atau cara ... wad, makmal, dapur, dispensari, domestik, sekolah dan ..." ppt
size: 1,835.00 KB, pages available: 32
- 1 graphics files
- 31 text files
- A4 paper format
- Last modified on July 23 2015
timmytamatem 28-Jun
[27341] - [#TAHUN3.doc] - [Rancangan Tahunan Pendidikan Moral Tahun 3] - "Melibatkan diri dalam menjaga kebersihan dan keceriaan sekolah. Membuat laporan mengenai kebersihan kawasan sekolah ... menghasilkan esei yang bertajuk Cara menjaga ..." doc
size: 2,945.00 KB, pages available: 13
- 6 graphics files
- 7 text files
- A4 paper format
- Last modified on May 02 2015
weeks_g 26-Jul
[21129] - [#hsp_psk_thn6.pdf] - [PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 6] - "Pemeliharaan kebersihan dan keceriaan persekitaran - Kawasan sekolah - Kawasan persekitaran c. Peranan ... Menghuraikan cara menjaga kebersihan dan keceriaan persekitaran. iii ..." pdf
size: 1,090.00 KB, pages available: 29
- 7 graphics files
- 22 text files
- Executive paper format
- Last modified on May 29 2015
JENNI 17-Jul
[20603] - [#pjkthn2.pdf] - [Hampehs! What The Hell Is It?] - "... Contoh Aktiviti: a) Soal-jawab mengenai kawasan-kawasan yang perlu dijaga kebersihan. - rumah, sekolah, dan persekitaran b) Menyatakan cara-cara menjaga kawasan tersebut." pdf
size: 1,805.00 KB, pages available: 81
- 15 graphics files
- 66 text files
- Executive paper format
- Last modified on May 13 2015
daboboye 12-May
[23336] - [#BUKU%20PANDUAN%20PENGURUSAN%20%20SMK%20TUNGKU%20THE%20LATEST.doc] - [BUKU_PANDUAN_PENGURUSAN__S] - "membaiki buku-buku yang rosak dengan cara ... Menjamin kebersihan dan keceriaan kawasan sekolah. memotong rumput dan mejaga kebersihan kawasan. menanam dan menjaga pokok ..." doc
size: 3,127.00 KB, pages available: 89
- 29 graphics files
- 60 text files
- Letter paper format
- Last modified on July 05 2015
dbledsoe 09-Jul
[24316] - [#ekspositori+dan+perbincangan.ppt] - [Slide 1] - "... Pentingnya kebersihan kepada ... supaya tahu menjaga keindahan Huraikan Beri contoh Cara-cara hendak menambahkan keindahan kawasan ... para pelajar sekolah Cara-cara ..." ppt
size: 2,967.00 KB, pages available: 103
- 28 graphics files
- 75 text files
- A4 paper format
- Last modified on May 07 2015
jtaltree 04-Jul

glencoe mcgraw hill chapter 6 algebra 2 resource masters / cat forklift propane trouble shooting / atls book free download / classroom application of ubd / 2011 air force e6 june / corwin instructors lab manual / elna t34d manual free / haramaya university postgraduate thesis / google review nclex pn with ati / john dear k51a tranaxel / chesterton fire department mabas chart / indiana social studies textbook unit 2 / udi manber introduction to algorithms a creative approach / analytical mechanics fowles ebook / weaterking furnace parts online / harcourt hsp math grade 5 key answers blue print / download taxation cpa review philippines / operation manuel for 760 mechinal ventorlator / letter permission to the respondents of thesis / club car ec0435 425409 battery wiring diagram 2004 precedent / form rct 101 2012 / is there a store in cookeville tennessee that sells kratom / download introduction to heat transfer f.incropera solution manual 6th text book / georgia kindergarten inventory development list of high frequency words / international 100 sickle mower manual /

 
 

Copyright © Minne HAHA