Minne HAHA

 
   
 

Cara Menjaga Kebersihan Kawasan Sekolah

Sponsored Downloads

Results

Subject Poster Date
[23785] - [#PERATURAN-PERATURAN%20Sekolah.doc] - [PERATURAN-PERATURAN SEKOLAH] - "Selalu menjaga kebersihan pakaian. Selalu menjaga kebersihan diri ... Murid tidak dibenarkan memandu dengan laju dan cara yang berbahaya di kawasan sekolah." doc
size: 2,249.00 KB, pages available: 126
- 58 graphics files
- 68 text files
- Legal paper format
- Last modified on December 31 2015
dawn 23-Dec
[29155] - [#MODUL-BM--STF-2008.ppt] - [Slide 1] - "... hari ibu bapa reka cipta mata pelajaran atur cara ... 00 pagi KETERANGAN MASA Pihak sekolah saya ... yang terdapat dalam petikan ialah kita perlu menjaga kebersihan ..." ppt
size: 3,251.00 KB, pages available: 107
- 25 graphics files
- 82 text files
- Letter paper format
- Last modified on January 15 2016
pmorganic 06-Feb
[28363] - [#PMR_BM_BS_TRIAL_15_2.PDF] - [PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR UTUSAN MALAYSIA BAHASA MALAYSIA 2007 ...] - "Berdasarkan petikan, bagaimanakah cara ... badan dan persekitaran Isi-isi - Menjaga kebersihan ... sampah sarap - membersihkan kawasan yang bersemak Penutup - Kebersihan perlu ..." PDF
size: 3,112.00 KB, pages available: 15
- 4 graphics files
- 11 text files
- Executive paper format
- Last modified on November 25 2015
htucker32327 31-Dec
[10842] - [#1%20%20%20RAG%20121%20Isu-isu%20alam%20sekitar%20web.ppt] - [RAG 121 SAINS PERSEKITARAN 1] - "... 16 BATANG AMAT TERCEMAR (SG.PINANG) MENJAGA ... Kitar semula juga mampu memperbaiki tahap kebersihan ... Usaha mengatasi CARA MENGAWAL: KAWASAN TADAHAN AIR DILINDUNGI ..." ppt
size: 2,023.00 KB, pages available: 126
- 44 graphics files
- 82 text files
- Legal paper format
- Last modified on November 12 2015
anitha 15-Dec
[17204] - [#TPS(BARU+KKM)%5B1%5D.ppt] - [T PS (BARU KKM)[ 1 ]. - Yimg] - "* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * KESELAMATAN DAN KEBERSIHAN Stor hendaklah digunakan untuk ... diikat rapi menggunakan mesin pengikat atau cara ... wad, makmal, dapur, dispensari, domestik, sekolah dan ..." ppt
size: 2,328.00 KB, pages available: 88
- 9 graphics files
- 79 text files
- Executive paper format
- Last modified on December 09 2015
jerrys 27-Nov
[24982] - [#Tatacara%20Pengurusan%20Stor-2.ppt] - [PowerPoint Presentation] - "... Jabatan Pelajaran Negeri Kedah KESELAMATAN DAN KEBERSIHAN ... fizikal barang tidak sesuai diserahkan di kawasan ... wad, makmal, dapur, dispensari, domestik, sekolah dan ..." ppt
size: 3,302.00 KB, pages available: 139
- 27 graphics files
- 112 text files
- Letter paper format
- Last modified on January 27 2016
eng 26-Nov
[13283] - [#BAB%202%20ORGANISASI%20DAN%20PENGURUSAN%20SEKOLAH%202222.doc?key=limhanhwa:journal:23nmid=346522742] - [BAB_2_ORGANISASI_DAN_PENGU] - "Walau apa cara atau kaedah penyeliaan yang digunakan, ia hendaklah ... Menjaga kebersihan kawasan sekolah, parit dan tandas. Menjaga stok-stok alatan Tukang sapu dan Tukang ..." none
size: 3,705.00 KB, pages available: 52
- 8 graphics files
- 44 text files
- Legal paper format
- Last modified on February 02 2016
junyang 15-Jan
[21928] - [#ekspositori+dan+perbincangan.ppt] - [Slide 1] - "... Pentingnya kebersihan kepada ... supaya tahu menjaga keindahan Huraikan Beri contoh Cara-cara hendak menambahkan keindahan kawasan ... para pelajar sekolah Cara-cara ..." ppt
size: 3,895.00 KB, pages available: 140
- 5 graphics files
- 135 text files
- Legal paper format
- Last modified on December 23 2015
tbrown128 22-Nov
[16219] - [#get_file?uuid=53864fac-041a-4a48-ad44-c73ced245ff5groupId=37163] - [AKTIVITI (1) : JAWATANKUASA PELAN TINDAKAN KEBERSIHAN DAN KITAR SEMULA] - "AKTIVITI (1) : JAWATANKUASA PELAN TINDAKAN KEBERSIHAN DAN ... Datuk Bandar sendiri menerangkan cara-cara mengitarkan ... Penduduk mesti bersatu hati menjaga keharmonian Kita ..." none
size: 4,598.00 KB, pages available: 145
- 34 graphics files
- 111 text files
- Legal paper format
- Last modified on January 02 2016
tesmitty 09-Nov
[27756] - [#bm-p1.pdf] - [7. 8. 9. 10. 11] - "Anda mengambil bahagian dalam perhndingan syarahan peringkat sekolah. ... Gambar di bawah menunjukkan sebahagian dartpada cara menjaga kebersihan kawasan persekitaran." pdf
size: 2,525.00 KB, pages available: 131
- 36 graphics files
- 95 text files
- Legal paper format
- Last modified on January 30 2016
scaddynah 02-Feb
[10441] - [#071808=PENTADBIRAN%20DAN%20PENGURUSAN%20PEJABAT-EN.MUSA.ppt] - [PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PEJABAT] - "... ke jabatan lain dalam bangunan atau kawasan ... mel, SMS dan lain-lain KEBERSIHAN PEJABAT ... KETRAMPILAN KEPERIBADIAN sentiasa menjaga dan memelihara penampilan diri, cara ..." ppt
size: 3,998.00 KB, pages available: 9
- 3 graphics files
- 6 text files
- Executive paper format
- Last modified on November 20 2015
dkidd69904 18-Nov
[29947] - [#UPSR_BM_TRIAL_15_1.PDF] - [PEPERIKSAAN PERCUBAAN UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH PORTAL ...] - "... matlamat ingin mendidik murid-murid supaya sentiasa menjaga kebersihan dan keindahan kawasan sekolah. ... Ada banyak cara yang dapat dilakukan oleh pelbagai pihak bagi ..." PDF
size: 4,419.00 KB, pages available: 42
- 6 graphics files
- 36 text files
- Executive paper format
- Last modified on February 05 2016
neworld789 11-Jan
[25514] - [#Kurikulum%20Standard%20PM.ppt] - [Kurikulum Standard PM.ppt] - "LATAR BELAKANG Sekolah Rendah 1983 Kurikulum Baru ... dapat: 1.1.1 Menyatakan keadaan alam di kawasan ... murid dapat: 7.1.1 Menyatakan cara menjaga kebersihan diri 7.1.2 ..." ppt
size: 1,507.00 KB, pages available: 84
- 15 graphics files
- 69 text files
- Letter paper format
- Last modified on December 31 2015
lilacs66 25-Jan
[15192] - [#TAHUN3.doc] - [Rancangan Tahunan Pendidikan Moral Tahun 3] - "Melibatkan diri dalam menjaga kebersihan dan keceriaan sekolah. Membuat laporan mengenai kebersihan kawasan sekolah ... menghasilkan esei yang bertajuk Cara menjaga ..." doc
size: 859.00 KB, pages available: 85
- 28 graphics files
- 57 text files
- Legal paper format
- Last modified on November 11 2015
tleatherbarrow 30-Dec
[17568] - [#Rancangan_Tahunan_Th6.pdf] - [ranc.tahunan thn 6] - "menyenaraikan cara menjaga hartabenda sekolah ... - menjaga kebersihan persekitaran -menyayangi kawasan persekitaran ... menjelaskan cara menjaga kebersihan dan ..." pdf
size: 2,028.00 KB, pages available: 86
- 28 graphics files
- 58 text files
- A4 paper format
- Last modified on November 27 2015
LisaMarie 26-Jan
[14480] - [#PERATURAN%20SEKOLAH5.ppt] - [PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH] - "peraturan / undang-undang sekolah # aspek 4 kebersihan. pelajar-pelajar mestilah menjaga kebersihan dan kesihatan diri, bilik darjah, bangunan dan kawasan sekolah." ppt
size: 3,163.00 KB, pages available: 77
- 6 graphics files
- 71 text files
- A4 paper format
- Last modified on January 06 2016
concha 06-Jan
[21678] - [#4._panduan_tugas_2011-1612.doc] - [Panduan Tugas Guru dan Kakitangan] - "2.6 Berusaha dan berikhtiar untuk menjaga kebersihan, keceriaan dan keselamatan semua bilik, alatan dan kawasan sekolah. ... lawatan, perbincangan mahupun dengan cara on ..." doc
size: 918.00 KB, pages available: 2
- 1 graphics files
- 1 text files
- Letter paper format
- Last modified on January 04 2016
AlanHardesty 07-Dec
[24741] - [#pjkthn2.pdf] - [a) Menjaga Keselamatan b) a) Berhati-hati a) Menjaga kebersihan b ...] - "Soal-jawab mengenai kawasan-kawasan yang perlu dijaga kebersihan. - rumah, sekolah, dan persekitaran b) Menyatakan cara-cara menjaga kawasan tersebut." pdf
size: 3,147.00 KB, pages available: 145
- 54 graphics files
- 91 text files
- Letter paper format
- Last modified on November 14 2015
AlanPalazola 03-Feb
[12281] - [#pelbagai.pdf] - [INDUSTRI BUNGA DI MALAYSIA] - "... yang mempunyai latar belakang dan cara ... diluar bilik darjah dan juga diluar kawasan sekolah yang ... menjaga kebersihan : diri, fizikal, mental dan alam ..." pdf
size: 4,748.00 KB, pages available: 43
- 14 graphics files
- 29 text files
- A4 paper format
- Last modified on December 31 2015
alliandtheboys 04-Feb
[28362] - [#RPT%20PSK%20T6.pdf] - [PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 6, 2007 MINGGU TEMA ...] - "b) Pemeliharaan kebersihan dan keceriaan persekitaran-Kawasan sekolah-Kawasan persekitaran. i. Menghuraikan cara menjaga kebersihan dan keceriaan persekitaran" pdf
size: 4,132.00 KB, pages available: 149
- 18 graphics files
- 131 text files
- Executive paper format
- Last modified on December 27 2015
dudgns6985 28-Jan
[24171] - [#index2.php?option=com_contentdo_pdf=1id=36] - [Pra Sekolah] - "/ di luar kawasan sekolah ... melaksanakan peraturan cara makan di samping mengamalkan kebersihan makanan ... menjaga kebersihan kelas / ruang-ruang yang lain ..." none
size: 2,725.00 KB, pages available: 132
- 28 graphics files
- 104 text files
- Executive paper format
- Last modified on January 09 2016
Ricanjoe 15-Dec
[14899] - [#psk6.doc] - [RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN] - "b) Pemeliharaan kebersihan dan keceriaan persekitaran-Kawasan sekolah-Kawasan persekitaran. i. Menghuraikan cara menjaga kebersihan dan keceriaan persekitaran" doc
size: 3,610.00 KB, pages available: 7
- 4 graphics files
- 3 text files
- Executive paper format
- Last modified on December 07 2015
ljs 10-Dec
[15482] - [#%2870%29PERATURAN%20ASRAMA%288%29.doc] - [PERATURAN ASRAMA] - "Pelajar yang hendak meninggalkan kawasan sekolah, misalnya balik ke kampung ... selepas sarapan pagi, sekumpulan pelajar akan bertanggungjawab menjaga kebersihan kawasan ..." doc
size: 978.00 KB, pages available: 134
- 66 graphics files
- 68 text files
- Executive paper format
- Last modified on November 16 2015
cncs 28-Jan
[24049] - [#panduan_disiplin.doc] - [tamilpalli.6te.net] - "Kebersihan adalah sebahagian daripada iman dan dipentingkan oleh agama. Di antara cara-cara menjaga ... perlu menjaga dan meningkatkan kebersihan seluruh kawasan sekolah ..." doc
size: 2,564.00 KB, pages available: 137
- 67 graphics files
- 70 text files
- Legal paper format
- Last modified on December 01 2015
toufikbourenane 19-Dec
[11024] - [#KESELAMATAN%20DLM%20KAWASAN%20SEKOLAH.doc] - [Polisi Keselamatan Di Dalam Kawasan Sekolah] - "C. Mengaja kebersihan dan keselamatan fizikal kelas. TINDAKAN GURU/PENTADBIR ... untuk membuat rondaan dari semasa ke semasa di sekitar kawasan sekolah untuk menjaga ..." doc
size: 922.00 KB, pages available: 105
- 32 graphics files
- 73 text files
- Legal paper format
- Last modified on January 17 2016
Brahmaji009 30-Jan
[14556] - [#2.keusahawanan.ppt] - [2 .keusahawanan.ppt - Wikispaces] - "Militari Sekolah Penjara Tarikan ... dimana pekerja dilatih cara yang betul untuk urus premis agar imej kebersihan ... Pekerja di ajar cara melayan dan menjaga kesopanan ..." ppt
size: 3,971.00 KB, pages available: 74
- 5 graphics files
- 69 text files
- Executive paper format
- Last modified on November 16 2015
bland2312 07-Dec
[18930] - [#sekolah%20selamat.pdf] - [KONSEP DAN PELAKSANAAN SEKOLAH SELAMAT] - "... dihargai dan diperlukan oleh pihak sekolah. Cara ini juga ... semua warga sekolah tentang pentingnya menjaga ... pergerakan orang yang tidak dikenali dalam kawasan sekolah ..." pdf
size: 4,085.00 KB, pages available: 84
- 40 graphics files
- 44 text files
- Executive paper format
- Last modified on December 04 2015
marionG 15-Dec
[12931] - [#BUKU%20PANDUAN%20PENGURUSAN%20%20SMK%20TUNGKU%20THE%20LATEST.doc] - [BUKU_PANDUAN_PENGURUSAN__S] - "membaiki buku-buku yang rosak dengan cara ... Menjamin kebersihan dan keceriaan kawasan sekolah. memotong rumput dan mejaga kebersihan kawasan. menanam dan menjaga pokok ..." doc
size: 4,578.00 KB, pages available: 32
- 13 graphics files
- 19 text files
- Letter paper format
- Last modified on January 25 2016
sara 13-Nov
[21964] - [#ATTACH-LocalDatabases01] - [Download] - "Beliau juga bertanggungjawab menjaga Unit Pensterilan ... adalah hospital rujukan tertiary untuk kawasan ... Mengekalkan taraf kebersihan (hygiene) yang tinggi ..." none
size: 1,441.00 KB, pages available: 3
- 1 graphics files
- 2 text files
- Letter paper format
- Last modified on November 15 2015
totoq51 23-Jan
[27342] - [#ranpelktthnmpat.doc?nmid=96987588] - [MINGGU] - "Menghuraikan tentang cara menjaga kebersihan dan keceriaan rumah. Menjelaskan cara ... Membincangkan cara mengatasi masalah yang sama di sekolah dan di kawasan tempat ..." none
size: 2,808.00 KB, pages available: 77
- 8 graphics files
- 69 text files
- Legal paper format
- Last modified on November 20 2015
chains19 10-Nov

fifth grade grammar packet / e350 electric brake controller / reading jamaica tag along / seapyramid ap bioology 2008 multiple choice / standing pressure test / classroom pronouncer guide for spelling bee / infants children perk pdf / 8th grade electron configuration worksheet / 05 ford expedition timing marks / free 1999 kawasaki vulcan 1500cc owners manual / thyssenkrupp elevator version 05 19 10 / worksheet answers section 4.3 modern atomic theory / envision 6th grade student book / 2011 schedule of christmas vacation in the philippines for deped / mc graw hill operation management quiz stevenson supply chain management just in time / to20 conversion wiring / gce o level jan 2001 mark scheme / third grade composing and decomposing shapes / mcdougal littell united states history chapter 19 / operation and repair manual for craftsman home shop 30 200 welder / free download financial management text book / answers for punchline algebra book b simplifying expressions / homework solutions to auditing chapter 20 by messier / safety what is wrong activity / 1990 ford econoline e250 alternator wiring diagram / ucsmp geometry student edition university of chicago school mathematics project workbook /

 
 

Copyright © Minne HAHA